Meewind: meer rendement, meer groene projecten

Kleinschalige energieopwekking in de regio, dicht bij de gebruiker. Dat is waar Regionaal Duurzaam 1 voor staat. Dit fonds van Meewind produceert duurzame energie voor een sterk groeiend aantal huishoudens in Nederland.

Willen we de transitie naar groene energievoorziening in Nederland versnellen? Dan is samenwerking van groot belang. Alleen dan kunnen we de doelstelling van het kabinet verwezenlijken, namelijk 16 procent duurzame energievoorziening in 2020.


De biogas installatie in Mijdrecht levert biogas aan het Nederlandse aardgasnet

Meer groene projecten
Meewind heeft via Regionaal Duurzaam 1 inmiddels in tien groene energieprojecten geïnvesteerd; van een biogasinstallatie in Amsterdam tot een duurzame klimaat- en warm water installatie in Wognum. Het aantal projecten blijft groeien, mede dankzij de participatie van steeds meer particulieren. 

Ook duurzame energiecorporaties, gemeenten, provincies en bedrijven kunnen een deel van hun liquide middelen in Regionaal Duurzaam 1 plaatsen, voor een rendement van 4 tot 6 procent. Zo zorgen we samen dat er steeds meer groene projecten kunnen worden opgestart.

Elkaar versterken
Het is, bijvoorbeeld als energie- of woningbouwcorporatie, tevens mogelijk om zelf een project aan te dragen, via info@meewind.nl. Regionaal Duurzaam 1 heeft de mogelijkheid om uw project te financieren. Meewind denkt graag met u mee, om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken.

Meewind heeft als investeerder al sinds 2006 ca. 25 miljoen euro in windenergie geïnvesteerd, en kan onder toezicht van de AFM nu ook investeren in "Regionaal Duurzaam”. ZON Energie is de eerste die enkele van haar projecten in het nieuwe fonds onderbrengt als een vertrouwde partij in duurzaamheid.

Meer informatie of participeren? Kijk op www.meewind.nl

logo rabobank foundingpartner DOinNWH