ZON Energie in MKB Innovatie Top 100!

Woensdag 12 juni, presenteerden Syntens Innovatiecentrum, Mercedes-Benz en NRC Handelsblad voor de achtste keer de ranglijst met 100 concrete innovaties die het Nederlandse Midden- en Kleinbedrijf heeft gerealiseerd. ZON Energie, DOinNWH deelnemer van het eerste uur, zat hierbij op de 76ste plaats.

De beschrijving in de bijlage van het NRC: "ZON Energie Groep heeft één doel: alle initiatieven voor duurzame energie in de gebouwde omgeving haalbaar maken door te investeren, ontwikkelen, realiseren en exploiteren. Mede dankzij het ZON Cafetariasysteem krijgen woningcorporaties het zoals zij het willen.”
ZON Energie Scheringa museum
Hoe innovatief het bedrijf van John en José Braakman is blijkt eveneens uit de nieuwe samenwerkingsinitiatieven waarvan zij deel uitmaken:

’130 Renewables’ – een samenwerking tussen vier MKB-bedrijven die in de Noordkop actief op het gebied van duurzame energiebronnen: naast Zon Energie WES (windmolens), Tocardo (hydropower) en ES technologies (energieopslag).Dit project zal officieel op 21 juni a.s. gelanceerd worden. Het initiatief ontleent zijn naam deels aan de A7, waar de limiet 130 kilometer per uur is. De groep wil daarmee aangeven dat ervaart (’Liefst plankgas’) inde ontwikkelingskansen voor hun sector moet blijven.
Naast het ECWF, het energie coöperatief, start nu het Energie Platform West-Friesland (EPWF). Een platform met partners, die versnelling van verduurzaming in West Friesland nastreven. De eerste actie is een PV actie, het EPWF streeft ernaar minimaal 10.000 m2 dakvlak van MKB'ers te voorzien van PV! Kortom: dak gezocht!! Aan deze actie werken zes partners mee: Schouten Techniek, Van Diepen dakbedekking, BAM, Stabo, van der Laan, ZON Energie. De eerste vijf partners voor het daadwerkelijk plaatsen van zonnepanelen op de daken en ZON Energie kan de financiering verzorgen.

Ander bedrijven uit onze regio die we in de Top 100 tegenkwamen zijn: 

  • 24i Unit Media BV uit Alkmaar
  • UtecComposites B.V. ook uit Alkmaar
  • HGG Profiling Equipment B.V.gevestigd in Wieringerwerf.

Meer info: www.zonenergie.nu en www.syntens.nl

logo rabobank foundingpartner DOinNWH