ZON Energie bundelt krachten met 130 Renewables

Het officiële startschot van deze samenwerking was tijdens de Marinedagen in Den Helder op vrijdag 21 juni. Het visiedocument van 130 Renewables werd overhandigd aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

De initiatiefnemers van 130 Renewables zijn Tocardo, Wind Energy Solutions,
ZON Energie en ES Technologies. De bedrijven zijn allen gevestigd in de kop van Noord-Holland en willen zo de basis leggen voor een nieuwe hoogwaardige economie in Noord-Holland.

Specialisaties
Tocardo, gevestigd in Den Oever, is gespecialiseerd in rivier- & getijde-energieturbines in de grootte van 100kW tot 1.000kW. Wind Energy Solutions, gevestigd in Opmeer, is fabrikant van middelgrote windturbines van 50kW tot 250kW. ZON Energie is gevestigd in Spanbroek en richt zich op warmte en koude projecten en op projecten waarbij elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen. ES Technologies uit Medemblik is fabrikant van batterijsystemen voor schepen en autonome elektriciteitsnetten.

Samenwerking
De bedrijven hebben ieder hun eigen vakkennis en technologie. Door het bundelen van deze kennis kunnen nieuwe ontwikkelingen in de duurzame sector gerealiseerd worden. De samenwerking vindt plaats op het gebied van Research & Development, Human Resource Management, Financiën en Internationale Marketing. Op het gebied van R&D richt de samenwerking zich onder andere op het ontwikkelen van een managementsysteem voor het monitoren van systemen en installaties, smart grids en certificering. HRM, door gezamenlijke werving en selectie van hoog opgeleid technisch personeel en het verzorgen van trainingen, waardoor meerdere (deeltijd) vacatures door hoogwaardig technisch personeel ingevuld worden.

Financiële samenwerking door het bewerkstelligen van financiering vanuit fondsen en het elkaar ondersteunen met kennis en expertise op het gebied van financiële en subsidieregelgeving. Internationale Marketing doordat de aanwezige kennis van buitenlandse markten en gezamenlijke bezoeken van buitenlandse klanten vergroting van het afzetgebied brengt en er nieuwe, buitenlandse projecten opgezet kunnen worden.

Met 130 Renewables kan er nieuwe, hoogwaardige kennis gecreëerd worden in de regio Noord-Holland, waardoor deze regio op de kaart gezet wordt als een hoogwaardige economische basis. 

Bron: persbericht

logo rabobank foundingpartner DOinNWH