Zes genomineerden Gouden Roerdomp 2015

De afgelopen weken konden alle initiatieven in Noord-Holland met een positieve impact op natuur zich aanmelden voor de Gouden Roerdomp 2015. Met maar liefst 45 inzendingen blijkt de provincie te bruisen van de natuurinitiatieven.

Er is een lijst gemaakt van de zes meest veelbelovende inzendingen, waaronder de Noordzeeboerderij. Drie zullen meedingen naar de Gouden Roerdomp. Deze initiatieven houden een korte pitch tijdens het Congres Groen Kapitaal (VOL), waarna een jury de winnaar kiest. De winnaar ontvangt De Gouden Roerdomp, een aantal workshops van de Natuurverdubbelaars om het project verder te brengen en een koploperstatus in de provincie Noord-Holland.

De aanmoedigingsprijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en beoogt kansrijke initiatieven een stap verder te helpen.

De zes initiatieven die op de shortlist staan zijn:

Noordzeeboerderij
De teelt van zeewieren op de Noordzee resulteert in een biomassa die een nieuwe, echt duurzame bron vormt voor de productie van grondstoffen, terwijl het de biodiversiteit vergroot en het ecosyteem versterkt. Stichting Noordzeeboerderij heeft niet als doelstelling om zo’n boerderij zelf te exploiteren maar juist andere partijen in staat te stellen tot het ontplooien van deze activiteit op de Noordzee. Hierdoor wordt meervoudig ruimtegebruik mogelijk van visserij, mosselkwekers en zeewier.

Kampeereiland camping zeeburgereiland
Camping Zeeburg heeft een uitbreidingsplan ontwikkeld waarbij economie én ecologie worden versterkt. Door het opspuiten van een nieuw eiland zal camping Zeeburg in staat zijn meer campinggasten te ontvangen en haar terrein beter te onderhouden. Daarnaast zal door de aanleg van het kampeereiland de ecologische verbindingszone in het Nieuwe Diep en IJmeer worden uitgebreid en het areaal natuur worden vergroot. Dit zal onder meer een habitat creëren voor de ringslang, meervleermuis en waterspitsmuis, stuk voor stuk soorten die op de Rode Lijst staan.

Biodiversiteit in de bollenteelt
Bollenkweker John Huiberts is met zijn bedrijf van 70 hectare in de kop van Noord-Holland aan het omschakelen naar ecologische bollenteelt. Dit houdt bijvoorbeeld in minder gewasbeschermingsmiddelen, verbeteren van het bodemleven en de aanleg van bloeiendere akkerranden voor meer biodiversiteit en natuurlijke plaagbestrijding. Daarnaast hanteert hij niet-kerende grondbewerking. Rhizoctonia bestrijdt hij door het inzaaien van groenbemesters en vergroot zo bovendien het organische stof-gehalte in de bodem.

De Lepelaar
Biologisch-dynamisch land- en tuinbouwbedrijf De Lepelaar van Jan Schrijver is een van de oudste biologische bedrijven van Nederland. In september 2014 heeft De Lepelaar 23 hectare grond bijgekocht. Jan wil bewijzen dat je op relatief dure grond ook verantwoord kunt telen en daardoor aantonen dat er een economisch verantwoord alternatief is voor conventionele landbouw. De wijze waarop De Lepelaar haar land beheert, zorgt voor leefruimte voor tal van vogels. Naast de lepelaar profiteert bijvoorbeeld ook de huismus, die sinds 2004 op de Rode Lijst staat.

Anna’s ruigte en tuin
Anna’s Ruigte is een tweedelig natuurontwikkelingsplan op het Amsterdam Science Park gericht op het realiseren van het zowel sociaal als ecologisch natuurpotentieel. Binnen dit plan moet één hectare ruigte worden aangelicht en een half hectare tuin. Door het gebied natuurlijker in te richten en te beheren wil dit initiatief de diversiteit aan leefomgeving voor dieren en planten vermeerderen. Door de ligging naast de universiteit is het bovendien een uitstekend gebied voor wetenschappelijk onderzoek naar deze nieuwe vorm van stadsnatuur.

Natuur op je muur
Natuur op je Muur ontwikkelt een systeem om verticale moestuinen mogelijk te maken. Daarmee wordt moestuinieren mogelijk voor mensen in de stad die weinig ruimte hebben,en kunnen ook scholen in de stad die te ver weg zitten van schooltuinencomplexen praktijkgericht natuur- en milieuonderwijs aanbieden. Zo probeert initiatiefnemer Charlie Minter het aantrekkelijk te maken natuur de stad in te brengen.

Welke drie initiatieven komen pitchen op het congres wordt bekend gemaakt op 26 januari. Volg ons via Twitter @GroenKapitaalNH om als eerste op de hoogte te zijn.

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH