Verslag: Blauwe Economie op de kaart

Voor wie er niet bij was: "U heeft werkelijk wat gemist” stond er daags na de district conferentie ‘Blauwe Economie’ op de website van de Rotary. Theater de Purmaryn in Purmerend bruiste op 10 mei van innovatieve ideeën, gedurfde business concepten en vooral veel nieuwsgierige mensen.

Met zo’n 350 gasten was het één van de best bezochte conferenties van Rotary District 1580 (dat de provincie Noord-Holland minus ’t Gooi beslaat). DOinNWH kijkt als samenwerkingspartner met veel plezier terug op deze bijzondere dag. 

Initiatief van Rotary District 1580
Rotary is een service club met een geschiedenis die teruggaat tot 1905, een duurzaam clubconcept kunnen we stellen. Special Representative Christina Bredin (PDG District 2340, Zweden) gaf in haar toespraak duidelijk aan waar "the brand Rotary” voor staat: "The essence is: unite leaders, exchange ideas, take action and improve communities everywhere”. 

De naam Rotary komt van het woord ‘roteren’ (bij toerbeurt). Dit jaar was het de eer aan gouverneur Jan Lucas Ket om de districtconferentie te organiseren. Het was Jan Lucas die het thema ‘Blauwe Economie’ koos en de geestelijk vader van dit concept, Gunter Pauli, wist te verleiden om naar Purmerend te komen. Dit laatste was niet een enorme ‘tour de force’ daar Pauli een deel van zijn opleiding heeft te danken aan de steun van de Rotary en daar graag iets voor terug doet.
De CO2-uitstoot van de Districtsconferentie met diverse buitenlandse deelnemers werd gecompenseerd, de organisatie ontving het certificaat van klimaatneutraliteit van  het Fair Climate Fund.

De contouren van een Blauwe Economie: de keyspeakers

Koert van Mensvoort, ontwerper, wetenschapper en filosoof, startte het inhoudelijke deel van de conferentie met een sprankelende, wervelende en mooi geïllustreerde lezing over nanotechnologie en de ingewikkelde relatie tussen natuur en cultuur. 

Cultuur begon 100.000 jaar geleden toen mensen voor het eerst vuur gebruikten om een deel van hun spijsvertering buiten hun lichaam te brengen. Veel cultuur leidt nu een autonoom bestaan en lijkt niet meer door de mens beheerst. De meeste natuur, en speciaal die in Nederland, is beheerst. Van Mensvoort pleitte voor forward to nature in plaats van back to nature. Innovatie kan niet zonder verbeeldingskracht en creativiteit. De basis voor een duurzame samenleving blijft kennis van natuurkunde en biologie. Sommige oplossingen zijn zo elegant dat ze alleen al door hun schoonheid ons ontroeren. Lees en zie meer over Koert via www.nextnature.net en kijk wat je eigen ‘nano profile’ is.

Roel Bol, speciale vertegenwoordiger groene groei van het ministerie van Economische Zaken, schetste vervolgens de geschiedenis, het heden en de naaste toekomst van de ‘Biobased Economy’ in Nederland.

Roel schetste het belang van Europese richtlijnen en de rol van overheid, het maatschappelijk middenveld en ondernemers in een gezamenlijke aanpak tot duurzame ontwikkeling, hij noemde daarbij het begrip ‘green deal’. Al honderden initiatieven zijn de laatste tien jaar tot bloei gekomen. Nederland moet meer ‘vergroenen’ maar wet- en regelgeving blokkeren dat nogal eens. "Denk losser, voorkom verkokering”. Hij deed een oproep om naar dwarsverbanden te kijken en lijnen uit te zetten volgens de biobased strategie en te werken aan een toekomstbestendige samenleving. Meer over ‘green deals’ is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Gunter Pauli, de charismatische, hoogleraar, ondernemer, lid van de Club van Rome, Belg, maar reizend over de hele wereld en nu woonachtig in Zuid-Afrika, was wel het klapstuk van de dag. Hij gaf een maar liefst vijf kwartier durende performance waarbij hij geen seconde de volle aandacht van het publiek verloor. 

Gunter vertelde in licht Vlaams over bamboe, zijde, distels, koffiedik, champignons, koraal, en papier van steengruis en Petflessen en zonder water. 
Steeds weer een verrassende business case waarbij lokaal kansen voor het oprapen liggen die leidden tot effectieve en efficiënte oplossingen voor energie, huisvesting, kleding, voeding, logistiek. Elke casus afsluitend met "… and by the way, it is 100% sustainable.Duurzaamheid is immers geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om een veilige en gezonde, de creativiteit stimulerende toekomst voor onze kinderen. 

Verdieping Blauwe Economie: een line up van Noord-Hollandse koplopers

Roel Bol gaf in zijn inleiding in de ochtend aan hoe met name de dynamiek en de innovatiekracht van het MKB een belangrijke motor is voor duurzame innovaties. In de gesprekken in de middag kwam regelmatig de vraag terug: is dat zo?

‘’Wij leven in een kansarme maatschappij… omdat wij geen kansen zien… ‘’ 


.. alleen Gunter Pauli kan zoiets zeggen. Zijn pleidooi voor fantaseren, risico’s durven nemen gespekt met een brede scala aan voorbeelden waar anders denken en doen radicaal meer waarde toevoeging oplevert, opende de geesten van de aanwezigen. Als mede-organisator was het voor DOinNWH een eer om een achttal ondernemers aan het woord te laten die hier en nu hun verbeelding volgen en duurzaam ondernemen. 

Heel duidelijk is het dat om te slagen dienstverlening of het product van top kwaliteit moet zijn… and by the way sustainable.

Hieronder in volgorde van opkomst de bijdragen van:
- Gijs, Ruud, Simon en Grietsje, (Grote Zaal, gespreksleider Pepik Henneman), 
- Bert, Hans, Jos, Rene,(kleine zaal, gespreksleider Ans Ursem

Gijs de Man (SVP) legde uit hoe hij van het verouderde stadsverwarming bedrijf Purmerend een nieuwe duurzame onderneming aan het maken is. 75% van de stad wordt nu met hout snippers verwarmd (rest product van Staatsbosbeheer). De nieuwe locatie is binnenkort te bezoeken. De ambities van Gijs stoppen hier niet bij. Hij wil ook op allerlei manieren huishoudens services om zo min mogelijk energie te gebruiken. Wordt vervolgd… (Meer: www.stadsverwarmingpurmerend.nl)

Ruud Steur (Florapro), opende met de vraag: wat is voor jou een duurzame bloem? De antwoorden uit de zaal variëren van: bloemen die langer staan, naar bloemen die de aarde waarop ze geteeld worden gezonder maken…. Ruud legde uit waarom in zijn sector certificering een aanzwengelende rol kan hebben. Als je nu vraagt naar een bosje duurzame bloemen voor moederdag dan zal het antwoord vaak zijn: meneer/mevrouw al mijn bloemen zijn duurzaam. 
Belofte: wethouders Helm en Hegger van Purmerend gaan inkoop van gecertificeerde duurzame bloemen onder de aandacht brengen in hun organisatie. 
And by the way ….. EKO bloemen blijven langer staan. (Meer: www.florapro.nl)

Grietsje Hoestra (CONO Kaasmakers)
vertelde vol trots hoe duurzaamheid de leidraad vormt van de nieuwe fabriek van CONO. Prachtig ingebed in het landschap en waar in gesprek met de kaasmakers en experts continu naar doorbraken wordt gezocht om grondstoffen efficiency te vergroten. De basis blijft de kwaliteit van de kaas… En dat konden wij proeven. (Meer: www.cono.nl)

Simon Schijf (DSVI) sloot de presentaties in de Grote Zaal af met een verhaal over producten die tot doorbraken kunnen leiden… en daar moeten wij toch nog even aan wennen. Werkt het wel? Kan dit wel? 
Zijn missie is om de markt te laten wennen aan ongewone producten. Deze producten hebben in gemeen dat ze extreem duurzaam zijn omdat zij gebaseerd zijn op ingenieuze natuurlijke processen. Bent u er klaar voor om Biochar in uw tuin te verweren? Of met effectieve microben uw grond te verrijken? Of uw chrysanten in gevitaliseerd water te laten groeien? Of uw huis met infrarood te verwarmen? (Meer: www.deschijfvaninnovatie.nl

Hans Bais (ATO en Biolake) bundelt kennis, kunde en kapitaal om innovatieve duurzame producten en diensten op de markt te brengen. Hij ervaart eerder terughoudendheid en het ontbreken van creativiteit bij het MKB om tot echte doorbraken te komen. Mevr. Otterloo gaf vanuit de zaal de mogelijkheid aan meer verbinding te zoeken met bijvoorbeeld kunstenaars. Zij hebben misschien de creatieve ideeën waar het MKB naar op zoek is. (Meer: www.ato.nl, www.biolake.nl)

Bert Carpay (Carpay Advies) gaf vanuit zijn analyse over de verarming van de bodem interessante input die heel divers werd ontvangen door o.a. aanwezige agrariërs. Deze betwijfelden of de oplossingen die door Bert werden aangedragen werkelijk bijdragen aan bodemverbete ring. Biologische boeren en gebruikers van het gesteentemeel konden uit eigen positieve ervaringen een ander geluid laten horen. Tijd te kort om te zorgen voor meer onderbouwing van de aangedragen oplossingen. En een mooie uitdaging om meer uitwisseling te organiseren tussen de traditionele en de biologische landbouw. (Meer: www.carpay-advies.nl

Jos van Eldonk (Soeters van Eldonk architecten) lichtte in een presentatie toe hoe zijn bureau bloemen‚ belangrijk in de Chinese cultuur‚ hadden gebruikt om te komen tot een duurzaam gebouw wat nu gebouwd wordt in de Chinese stad Wuhan. Zijn vraag of één zo’n gebouw nu helpt in het verduurzamen van gebouwen werd door het publiek juist gezien als een goed voorbeeld wat doet volgen. Ook was er veel waardering hoe Soeters van Eldonk bruggen had geslagen tussen de totaal verschillende culturen. (Meer: www.soetersvaneldonk.nl)

Rene Balvers (Flexicontrol) nam het publiek mee in rekensommen en de onlogica van het stimuleren van pilots die laten zien dat smart grids behulpzaam kunnen zijn in het efficiënt gebruiken van zelf opgewekte energie. Als vervolgens de opgedane kennis door de pilot niet doorgezet worden in aangepaste wet en regelgeving is de vraag "waarom subsidies beschikbaar stellen voor pilots”? Hij kreeg een tegenvraag: "Waarom gebruik maken van subsidies? Waartoe wil je dat het leidt?” Een mooi overdenken voor nieuwe partnerschappen tussen overheden en bedrijfsleven. (Meer: www.flexicontrol.nl)

Simon, Bert, Jos en René zeker, Ruud, Gijs, Grietste en ook Hans verkennen allemaal op hun eigen manier de grenzen tussen het mogelijke en onmogelijke… En wie weet wordt wennen wij er aan… En worden fabrieken als CONO gewoon, gebruiken we steenmeel en steengruis voor papierproductie en als bodemverbeteraar, zijn echt alle bloemen bij de bloemist duurzaam en blijven ze langer in gevitaliseerd water staan, worden bloemen eveneens de belangrijkste inspiratiebron voor nieuwe gebouwen en worden stadsverwarming en smartgrids de standaard voor toekomstige huishoudens. 

Wat denk jij? Wij horen het graag in het netwerk van duurzaam ondernemers in Noord Holland

Een natte bedrijvenmarkt maar goede gesprekken

"Goede contacten gelegd en fijn om weer bijgepraat te hebben.” (Bert van Vuuren, Natural Plastics) 

De markt van duurzame en innoverende ondernemers op het Waagplein was door het slechte weer zeer matig bezocht. Dat was eigenlijk de enige tegenslag op deze dag in Purmerend vol inspiratie en betekenisvolle gesprekken.


Als onderdeel van de middag stond Anne-Marie Bor (AMBOR creatie) klaar voor enkele korte brainstorms op de markt rond de vraag: welke kansen en mogelijkheden biedt de blauwe economie voor uw bedrijf? 

De mobiele flip-over werd door de weersomstandigheden verplaatst naar de foyer van de Purmaryn. Twee sessies met respectievelijk Bert van Vuuren (Natural Plastics) en Simon Schijf (de Schijf van Innovatie) boden een aardige verdieping. Naast resultaten voor beide ondernemers, leverden de sessies zicht op de volgende kansen voor een blauwe economie in Noord-Holland op:


Kortom, voldoende materiaal om het thema ‘Blauwe Economie’ of ‘Circulaire Economie’ binnen het DOinNWH netwerk verder op te pakken.

Wil je ook graag een keer als casus centraal in een brainstorm over Circulaire Economie? Wij horen het graag in het netwerk van Duurzaam ondernemen in Noordwest-Holland.

TOT SLOT

De verslaggever van de Rotary vatte het resultaat van de dag heel mooi samen: "Voor sommige Rotarians ging een wereld open, ‘groene’ ondernemers kregen een wel heel andere kijk op Rotary. En dat was precies de bedoeling.”

Om inzicht te krijgen of de conferentie bijdraagt aan stappen in het verduurzamen van het MKB is met behulp
MVO Loont programma een korte vragenlijst naar de deelnemers gestuurd. De eerste geretourneerde evaluaties laten zien dat de dag door de deelnemers enorm gewaardeerd is: het gemiddelde cijfer komt op ruim een 8! 

Op deze plek willen we graag de Rotary, en met name Cor van Otterloo, nogmaals hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking! Verdere reacties, vragen en commentaren zijn welkom bij
martha@doinnwh.nl.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH