Spitsvondige trends 2013 MVO Nederland

Kansen liggen in de ontwikkelingslanden, maar vooral ook in de regio. "Wie niet sterk is moet slim zijn. En dat zijn ze, de talloze kleine lokale initiatieven die overal opkomen. De oude gedachte ‘think global, act local’ zit in een stroomversnelling", vermeldt het trendrapport 2013 van MVO Nederland spitsvondig.

Ook dit is wat wij doen met Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland. De toekomst biedt veel kansen. Doe met de volgende tendensen uit het trendrapport jouw voordeel:

Trend 7 // C
irculaire economie
In de samenleving ontwikkelt zich een trend gericht op delen en hergebruiken in plaats van bezitten en weggooien. De stijgende grondstofprijzen helpen ook een handje mee. Dit maakt de circulaire economie steeds aantrekkelijker voor bedrijven. 

Trend 8 // Ontwikkeling op de 
arbeidsmarkt verandert relatie werkgever en werknemer
Ook al is de werkloosheid nu hoog, de beroepsbevolking zal straks fors dalen. Een dilemma voor ondernemers. Tegelijkertijd transformeert werk zich steeds meer tot een ‘way of life’. Dit heeft allerlei gevolgen voor onze manier van werken en leven. Oftewel 'het nieuwe werken', volgens Duurzaam Ondernemen.

Trend 9 // ‘Gezonde’ bedrijven zijn 
in opkomst
De transitie naar een toekomstbestendig zorgsysteem is alleen mogelijk als we meer inzetten op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en genezing. Daarom zal het thema gezondheid een steeds grotere rol gaan spelen binnen bedrijven. Onze initiatiefnemer Pepik Henneman is hiervan sterk overtuigd. 

Trend 10 // Nederlandse duurzame 
innovatiekracht voedt straks de wereld
Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis over de grootschalige productie, verwerking, distributie en verpakking van voedsel. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de voedselproblematiek. 

Lees het volledige trendrapport via de website van
MVO Nederland.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH