Participatiefonds Duurzame Economie aanvragen begin 2014

De provincie Noord-Holland is van start gegaan met de aanbesteding voor een fondsbeheerder voor het Participatiefonds Duurzame EconomieHet fonds zal naar verwachting begin 2014 operationeel zijn. Vanaf dat moment kunnen aanvragen worden ingediend. De focus ligt op bedrijven en projecten met een eigen vennootschap.

De komende vijf tot tien jaar investeert de provincie Noord-Holland met het Fonds tot € 85 miljoen in projecten om ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie en duurzame economie verder te stimuleren. Het Fonds kan participaties aangaan op het terrein van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen, zonne-energie, of wind op zee.

Er is gekozen om het Fonds breder in te zetten, omdat dit beter aansluit bij de ambities van de provincie. Uitgangspunt is daarbij, dat niet alleen wordt ingezet op het stimuleren van duurzame energie, vanwege de milieudoelstellingen, maar vooral ook vanwege de economische potentie van de sector en de werkgelegenheid die het biedt.

Het Fonds wordt gefaseerd ingevoerd, met een eerste tranche van € 30 miljoen, waarbij Gedeputeerde Staten heeft besloten om te beginnen met de openstelling van een eerste tranche van € 30 miljoen. Op termijn kan het fonds worden opgehoogd tot maximaal € 85 miljoen. 
De aanbesteding wordt mogelijk gemaakt door de toestemming van het ministerie van BZK voor de oprichting van het Fonds. 

Het minimumbedrag voor investeringen in innovatieve projecten (nieuwe technologie) is € 500.000 (van dit bedrag kan worden afgeweken indien voldaan wordt aan bepaalde criteria genoemd in het  Investeringsreglement). Voor projecten op basis van bestaande technologie is het minimumbedrag € 1.000.000. Er is geen maximumbedrag voor investeringen (behalve de omvang van het fonds).

Voor vragen over het
Participatiefonds kunt u contact opnemen met Paula Nanne van de provincie Noord-Holland. Zij is bereikbaar op 023 – 514 3877 of via nannep@noord-holland.nl.

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH