Borrel & Pitch: Slim handelen voor toekomst behoud landschap Noord-Holland

De laatste Borrel & Pitch voor de zomervakantie was op woensdag 26 juni jl. in het Werkparadijs van Meneer de Leeuw met gastheer Pepik Henneman in Oostknollendam. De ruim dertig aanwezigen werden warm onthaald met vers gebakken pizza en biologische sappen. Het thema van de middag: het veranderde economische en fysieke Noord-Hollandse landschap.

Gastheer Pepik beet de spits af vooraf aan de voorstelronde en de pitches van Lidy Zeinstra, teamleider vrijwillig landschapbeheer, drs. Kees Kapteijn van appm management consultants en Cees Hiemstra van Granmedia. Een frisse wandeling maakte het hoofd even leeg voor mogelijke antwoorden op de prangende vragen van deze middag.

Over de ‘werkplaats voor innovatie en maatschappelijke ontwikkeling’ van Meneer de Leeuw, legt Pepik uit: Je kunt je bijvoorbeeld als bedrijf of netwerk 24 uur opsluiten om op basis van co-creatie vernieuwende oplossingsrichtingen te vinden voor uitdagingen in maatschappelijke domeinen als de zorg, welzijn, voeding, energie, mobiliteit, ruimtelijke ordening. De overheid kan het niet alleen. Zeker nu niet in deze tijden van crisis. In onze regio zijn wij ondernemers de pioniers."

Pepik nam eerder het voortouw door Toekomst in de Kop uit te brengen. In deze toekomstvisie staan de kwaliteiten en veranderingen in ons economische en fysieke landschap centraal. "Het fysieke Noord Hollandse landschap is een kostbaar bezit dat de regio kenmerkt. Kostbaar in de zin van dierbaar maar ook kostbaar in de zin van duur", legt Pepik uit. 

Deze middag stelde hij de vraag: wie verzilverd de kwaliteiten van ons landschap en wie zorgt dat het bijzonder blijft?

Wellicht dat genodigde Kees Kapteijn, tot 1 juli jl. ingehuurd door de provincie Noord-Holland op het gebied van mobiliteit, gebiedsontwikkeling en omgevingsmanagement hierop wist te antwoorden. Kapteijn presenteerde een idee voor de Kop van Noord-Holland; het gebied van de gemeente Schagen Hollands Kroon, Den Helder en Texel. "Wil de regio niet afglijden qua economie en inwonertal,dan moet in de kop van Noord-Holland iets gebeuren. De Energyboard, Agriboard, Lesureboard en de Healthboard hebben hierin allen een rol te spelen. Het is een prachtig landschap met enorm veel potentie voor de recreatiesector. Groen+economie kunnen elkaar versterken", zegt Kees.

Zijn vraag is: wat heb je nodig dit in stroomversnelling uit te voeren, van twintig naar vijf jaar.

Dat de natuur voor ondernemers een speelveld kan zijn, laat Elle Groot zien als manager van het Wormer-en Jisperveld. Ze geeft de aanwezigen een kleine anekdote mee tijdens een korte wandeling langs dit veld. Het Wormer-en Jisperveld bestrijkt 2400 hectare, waarvan zij over 270 m2 verantwoording heeft. "Dit is het duurste natuurgebied, waarbij 500 hectare uit water bestaat, 400 hectare uit woud en 630 hectare aan natuurmonumenten", zegt Elle. "Zonder dit veld zijn huizen niets waard, dus het is belangrijk dat er een perspectief is op dit kapitaal, zoals het adopteren van land in deze rijke omgeving", vult Pepik aan.


Pitcher Lidy Zeinstra, teamleider vrijwillig landschapbeheer, nam het gesprek over en met de wind door het haar luisterden wij naar haar visie: "Iedereen is onderdeel van de natuur. Zodra een bedrijf zich vestigt, verandert de omgeving. De vraag is hoe we de bewoners hierbij kunnen betrekken, zodat deze een andere manier van beleven krijgen. Overheden richten terreinen vooral met ondernemers in.

Haar vraag: Hoe kunnen we dit zo organiseren dat bedrijven de natuur en het landschap inbedden?"

Verder op de dijk geeft ondernemer Cees Gertjan Hiemstra zijn visie over het veranderende economische landschap. Hij is het eens met Jan Rotmans, die hij voor een event naar Alkmaar had gehaald: elke crisis biedt kansen. "De kansen zijn nu, kennis is vermogen. Hij richt zich tot de aanwezige ondernemers: stel je mag opnieuw beginnen…. met de kennis die je nu hebt wat zou je dan doen? Ik zou producten voor export ontwikkelen, vermarkten op internet en duurzaam produceren zo dat je zo min mogelijk overheid hebt en vaste kosten. De toekomst is self-supportive, veel nieuwe authentieke zullen merken opstaan", is de overtuiging van Cees.

Opgevangen tijdens de wandeling, voorstelronde en de borrel: de Kop van Noord-Holland heeft heel veel potentie, want 'de lucht is nergens zuiverder'. Kansen kunnen opgepakt worden en geprofileerd worden via topsectoren en door het ontwikkelen van projecten met duurzame ondernemers. De kracht in de kop ligt  vooral in het toerisme/recreatie en in de zorg (wellness). Hierbij kunnen natuur en ondernemerschap gericht zijn op de ouderen. Van de kop van Noord-Holland kan wellicht zelfs een 'blue zone' gemaakt worden. Een gezonde omgeving waar langer geleefd kan worden, oftewel: 'de kop werkt', zoals gastheer Pepik mooi afsluit.

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH