Puur Hoorn initiatievenpot voor stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen met duurzame ideeën of plannen kunnen nu ook aanspraak maken op een bijdrage uit de Puur Hoorn initiatievenpot. Het gaat dan om investeringen in duurzame maatregelen in en om het gebouw of veld.
 
De Puur Hoorn initiatievenpot is onderdeel van Puur Hoorn, het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn.Tot voor kort was de Puur Hoorn initiatievenpot vooral bedoeld voor bedrijven met duurzame projecten of plannen. Deze initiatievenpot wordt nu ook opengesteld voor stichtingen en verenigingen.
 
Puur Hoorn bijdrage

Voor stichtingen en verenigingen geldt dat zij een bijdrage kunnen vragen van 15 procent van de kosten van de investering, met een maximum van 2.500 euro. Voorbeelden van duurzame maatregelen zijn onder meer het plaatsen van zonnepanelen, toepassen van LED-verlichting, zonneboilers en waterbesparende douches of toiletten.
 
Wie komt in aanmerking?

Stichtingen en verenigingen die in Hoorn gevestigd zijn of in Hoorn actief zijn, kunnen een aanvraag indienen. De maatregelen die zij nemen, moeten in Hoorn worden gerealiseerd. Om anderen te inspireren om ook duurzaamheidsmaatregelen te treffen, denkt het team van Puur Hoorn graag mee met de verenigingen of stichtingen die een bijdrage ontvangen over op welke manier dat bekend gemaakt kan worden. Dat kan bijvoorbeeld via www.puurhoorn.nl of via de website van de betreffende stichting of vereniging.
 
Aanmelden

Gaat uw stichting of vereniging duurzaamheidsmaatregelen treffen, of heeft u de afgelopen twee jaar maatregelen getroffen? Stuur dan een e-mail naar puurhoorn@hoorn.nl met een duidelijke omschrijving van de maatregelen en een opgave van het te investeren bedrag. Het Puur Hoorn team neemt dan contact met u op over de mogelijkheden.
 
Puur Hoorn

De initiatievenpot is een initiatief van Puur Hoorn, het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn. Via Puur Hoorn wil werkt de gemeente Hoorn samen met bewoners, bedrijven en instellingen aan een klimaatneutraal Hoorn in 2040.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH