Texel Team 2020 voor versnellen verduurzaming

Texel De gemeente Texel heeft grote ambities op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening. Personen en organisaties op Texel delen deze ambitie. Komende vrijdag 18 januari vindt de feestelijke start van 'Texel Team 2020' plaats in Den Hoorn.

De handen zijn ineengeslagen en de betrokkenen willen samen als Texel Team 2020 helpen bij het versnellen van het verduurzamen van Texel. In de eerste plaats op het gebied van energie en energiebesparing, maar ook op het gebied van water en verzilting.

Voortbouwend op en complementair aan het werk van onder andere Stichting Duurzaam Texel, TexelEnergie en de Urgenda Arena, en passend bij de ambitie van de gemeente om regiegemeente te worden, biedt Texel Team 2020 aan de versnelling ter hand te nemen. Dit is in lijn met de ambities van de gemeente om extra mankracht en middelen te gaan verwerven om samen nog meer voor elkaar te krijgen. Texel Team 2020 wil vooral concrete projecten starten en deze tot een goed einde brengen, om de doelen van Texel in 2020 te halen.

Initiatiefnemers
De zeven initiatiefnemers van Texel Team 2020 zijn een groep Texelaars en mensen van Urgenda. Zij hebben de handen ineengeslagen en de eerste middelen bij elkaar gebracht om nu te starten met een klein team van mensen: het ‘projectbureau’. Vanuit dit bureau worden extra middelen verworven om het geheel langzaam uit te bouwen naar een effectieve projectorganisatie.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH