DOinNWH meets EnergyBoard

De Borrel & Pitch van maandag 4 maart 2013 werd een ware ‘Meet&Greet’ samen met de aanjagers van de EnergyBoard bij ZON Energie in Spanbroek. De belangstelling was groot. Ruim veertig man vulde de ruimte van het oude Scheringa Museum. De strekking van de middag: verleiden tot investeren, (keten)samenwerking en ‘storytelling’.

De aanwezige ondernemers zijn te gast bij José en John Braakman van ZON Energie in Spanbroek. José heet iedereen een enthousiast welkom. 
Pepik Henneman, mede-oprichter van DOinNWH en moderator, schetst in sneltreinvaart de kaders van de bijeenkomst voor de MKB ondernemers, aanjagers van de EnergyBoard, secretaris van EnergyBoard en leden van de EnergyBoard. 

"Door elkaar te versterken, valt meer te bereiken”, poneert Pepik.


De gemeenschappelijke deler:

  • Gevestigd en/of activiteiten in de regio: het groene schiereiland van Noord-Holland.
  • Betrokken en begaan met of zelfs trekker van de energietransitie in deze regio.

Omdat er verschillende ideeën bestaan rondom de energie transitie, waardoor onduidelijk is, waar deze heen leidt, is de vraagstelling van de middag: 'Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?', opent Pepik de pitch rondes. Vijf mensen hielden een pitch van drie minuten, eindigend met een vraag. Deze kernvraag werd in groepsverband verder uitgediept. Hieronder een korte weergave van de pitches plus de terugkoppeling van de ronde tafelgesprekken:

Fred Gardner,
is een pionier en visionair op het gebied van duurzame energie (en sinds deze dag eveneens opa). Hij is met hart en ziel verbonden aan Teamwork Technology. Teamwork is gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve, duurzame energieproducten, van idee tot bedrijf. De ambitie van Teamwork is om zich steeds meer te focussen op de rol van incubator. Om dit kracht bij te zetten is het bedrijf getransformeerd van BV naar Coöperatie. Fred sloot zijn pitch dan ook af met de vraag: wie doet er mee met onze coöperatie, met een idee, geld, kennis…?

Pallas Achterberg
, directeur Strategie Alliander, gaf  terugkoppeling na de pitch van Fred Gardner en twee punten kwamen sterk naar voren:

  1. De rol van incubator als belangrijke peiler in het bevorderen van innovatie;
  2. Het idee om werkende business modellen en nieuwe ideeën bij elkaar te brengen om sneller vooruit te komen.

John Braakman, directeur-eigenaar van ZON Energie en lid van de EnergyBoard, deed vervolgens de pitch. Na een korte inleiding in de opzet en strategische agenda van de EnergyBoard (zie onderstaande box) was de vraag van John: zitten we met de EnergyBoard op de juiste koers? Of missen we nog iets?

ENERGY BOARD

Wat: versnellen van activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie in Noord-Holland Noord.

Waarom: versterking van de regionale economie (clusteraanpak).

Speerpunten: Wind op zee – Biomassavergassing – Gebouwde Omgeving

Dwarsverbanden: Innovatie – Arbeidsmarkt – Onderwijs

MKB: samen met koplopers in het MKB het proces van innovatie en implementatie van nieuwe toepassingen versterken.

Meer info: www.energyboard.nl , @EnergyBoard, energyboard@noord-holland.nl

Tijdens de groepsdiscussie bij John kwamen flink wat stenen op tafel, die betrekking hadden op de invulling van het cluster duurzame energie. Volgens John was het echter wel een geruststelling te constateren dat EnergyBoard in ieder geval geen doelgroepen mist in het uitvoeringsprogramma. Dit was een belangrijk antwoord, dat zij zochten. 


Links Pepik Henneman en José Braakman en rechts aan de linkerkant Betty Johanns nadenkend tijdens de ronde tafel gesprekken.

Gerard Fit, 
oud-ondernemer en nauw betrokken bij de nieuwe Energie-Coöperatie West-Friesland (ECWF), stond ook in de pitch agenda. De ECWF richt zich op het MKB met diensten en producten voor energiebesparing en gebruik duurzame energie. In zijn beleving is het aanbod van hulpmiddelen enorm versnipperd. Daarnaast is het MKB nu vooral bezig met overleven en niet geneigd te investeren. Zijn vraag: welke hulpmiddelen kunnen jullie bieden?

Na de ronde tafel gesprekken bij ECWF met 
Mw Betty Johanns, aanjager Arbeid & Onderwijs van de EnergyBoard, vatte zij samen dat de gesprekken vooral gingen over de vraag wanneer mensen gaan investeren in energiebesparing. Hieruit kwam voort dat het platform ECWF vooral behoefte heeft aan goede concrete voorbeelden: waar vind je wat en vooral, wat levert het op. 

Fleur Meijer
is werkzaam bij de provincie Noord-Holland en secretaris van de EnergyBoard. Ze trapte haar pitch zingend af met een poëtisch liedje van Spinvis. Volgens Fleur zijn er drie terreinen waarop samenwerking met de EnergyBoard mogelijk is: Inhoud (innovaties) – financiering – communicatie (zichtbaarheid). Op de laatste wilde ze met geïnteresseerden dieper ingaan waarbij ze eveneens de vraag voorlegde: helpt een stip op de horizon?


v.l.n.r. Fleur Meijer, Fred Gardner en John Braakman

Na het ronde tafel gesprek koppelde Fleur terug dat er flink wat ideeën de revue waren gepasseerd, van tupperware parties tot ambassadeurs. Wat er echter met kop en schouders uit stak was de potentie van ‘storytelling’ (realistische verhalen). Fleur gaf aan dat er een spanning bestaat tussen MKB-ers (doeners) en een bestuurlijk netwerk als de EnergyBoard: "wat heb ik eraan?". Het idee is dat we vooral door verhaallijnen elkaars bijdragen concreter kunnen maken.

Teus Oliviers was de laatste in de rij der pitches. Teus is directeur bij Solar Electricity, een bedrijf dat zonnepanelen ontwikkelt, produceert en installeert. Solar Electricity heeft vele klanten en partners in Friesland, Noord-Holland en China. MVO is een belangrijk actueel thema voor de branche, hij zou graag een soort 'fairtrade label zonenergie' willen zien. Voor hem staan er twee vragen centraal: hoe krijgen we het geld in beweging, met name bij de 50+ generatie? En, hieraan gerelateerd, hoe krijgen we het vertrouwen van de klant in de kwaliteit van zonnepanelen terug?

Aan de ronde tafel kwamen er twee belangrijke knelpunten naar boven in het bevorderen van de toepassing van zonenergie:

  • De kennis en ervaring van installateurs. Dit is een vrij behoudende sector waar nog een wereld te winnen is met voorlichting en opleiding.
  • De rol van gemeenten. Hier is veel interesse om gebruik van zonenergie te bevorderen maar het is nog zoeken naar een concept wat past bij de overheid, een soort neutraal/onafhankelijk aanbod richting de consument.

Teus: "Als branche proberen we teveel vliegen van elkaar af te vangen, er moet meer samengewerkt worden."

Beloftes en aankondigingen

  • DOinNWH gaat in het najaar het POWERHOUSE 2013 neerzetten. Dit keer rond het thema Duurzaam Renoveren, Duurzame Restylen. ‘Storytelling’ heeft hierbinnen een belangrijk plek.
  • Robin Konijn van INNOFUND/NBCeelman kondigde de volgende B&P aan: maandagmiddag 22 april op Texel! Deelnemers worden gevraagd de boot van 13.30 uit Den Helder te nemen. Robin vangt alle gasten aan de overkant op. Ook dit belooft een hele bijzonder B&P te worden.


Afsluiting
Na een voorstelronde van alle aanwezigen, kreeg ter afsluiting Jaap Bond, Gedeputeerde provincie Noord-Holland, de gelegenheid voor een laatste pitch. Hij benadrukte het belang van verbindingen tussen de EnergyBoard en het MKB in de regio. De EnergyBoard ging vervolgens in vergadering en onder het genot van een drankje hebben de overige aanwezigen nog een flinke tijd staan napraten.

Fotografie met dank aan Barend Hoekstra.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH