Puur Hoorn initiatievenpot voor bedrijven en instellingen

De gemeente Hoorn trekt tot en met 2015 jaarlijks 75.000 euro uit voor Puur Hoorn initiatieven van Hoornse bedrijven en instellingen. De initiatievenpot is bedoeld als een stimuleringsbijdrage aan duurzame initiatieven en projecten in Hoorn.

In 2011 sprak de gemeente Hoorn de ambitie uit om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Onder het motto 'Puur Hoorn' neemt de gemeente extra maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en naar meer klimaatvriendelijke vormen van energie en producten over te gaan. Daarnaast zet de gemeente Hoorn zich actief in om bewustwording en energiebesparing bij bewoners, bedrijven en instellingen te stimuleren. Een van de middelen om bedrijven en instellingen te stimuleren in de initiatievenpot.

Initiatieven
Bedrijven en instellingen mogen elk jaar een nieuw project of initiatief indienen. De gemeente subsidieert maximaal 50% van het totale bedrag, met een maximum van 10.000 euro. De drempel voor een bijdrage uit de initiatievenpot is laag. Er is maar een klein aantal criteria waar de aanvraag aan moet voldoen. Dit om de administratieve last te beperken en zoveel mogelijk bedrijven en instellingen de kans te geven om van de stimuleringsbijdrage gebruik te maken. Meer informatie over de voorwaarden staat op www.hoorn.nl/puurhoorninitiatief.
Puur Hoorn
Wethouder Peter Westenberg van Milieu hoopt dat veel bedrijven en instellingen gebruik gaan maken van de initiatievenpot. ‘Onze organisatie doet al veel op het gebied van duurzaamheid. Maar de realiteit is dat wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor maar 1 procent van het totale energieverbruik in onze stad. Het is dus van groot belang dat ook bedrijven meedoen. Ik kijk uit naar originele en creatieve ideeën en hoop dit ook een aanzet is tot meer!’

Aanmelden
Bedrijven en instellingen kunnen hun initiatief of project aanmelden bij Brenda Balvers, Programmamanager Duurzaamheid, via b.balvers@hoorn.nl, of 0229-252200. Via deze weg kunnen zij zich ook aanmelden bij het Puur Hoorn Netwerk. Dit netwerk bestaat uit bedrijven en instellingen die in Hoorn gevestigd zijn of hier actief zijn en zich inzetten voor duurzaamheid.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH