Initiatieven gezocht tegen afname biodiversiteit NH (gesloten)

Slechts 15 procent van de oorspronkelijke biodiversiteit in Noord-Holland is over. Voor behoud van de natuur wordt gezocht naar innovatieve en kansrijke initiatieven ter verbetering van de biodiversiteit. De Natuurverdubbelaars plaatste deze oproep in opdracht van de Provincie Noord-Holland. Ben jij zo'n initiatief? Meld je aan!

De biodiversiteit in Noord-Holland neemt nog steeds af. De oorzaken zijn de versnippering van de natuur, verdroging en vermesting, volgens een rapport van onderzoeksbureau Alterra.

Hoewel er lichtpuntjes zijn, zoals de afname van de meest bedreigde plant- en diersoorten en meer natuur door realisatie van Natuurnetwerk Nederland, liggen veel kansen voor herstel van biodiversiteit buiten het netwerk, volgens de provincie Noord-Holland.


Voorbeeldinitiatief

De provincie is om die reden op zoek naar projecten die voor biodiversiteitswinst zorgen in Noord-Holland.

Goud in handen

De beste initiatieven presenteren zich aan een netwerk van natuurprofessionals, bestuurders, maatschappelijke organisaties en bedrijven tijdens het congres Groen Kapitaal in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op 11 februari 2015Hiermee wordt kans gemaakt op de Gouden Roerdomp, uitgereikt door gedeputeerde Jaap Bond. 

Bond: "We zitten op het goede spoor met ons natuurbeleid maar er moet nog veel gebeuren. De uitdagingen zijn groot. Biodiversiteit raakt onderwerpen zoals gezondheid, economie en een aantrekkelijke leefomgeving. Samenwerken met een groot aantal partijen is daarom cruciaal.”

Deze stimuleringsprijs voor Groen Kapitaal wordt in 2015 voor het eerst uitgereikt. De prijs biedt de winnaar mogelijkheden om zijn/haar initiatief verder te helpen. Onder andere door workshops van De Natuurverdubbelaars waarbij deze partij helpt met het doorontwikkelen van het businessplan en het wegwijs worden in de wereld van regelingen en subsidies. Daarnaast kan het winnende initiatief rekenen op de nodige aandacht en publiciteit en een koploperstatus in Noord-Holland en daarbuiten.

De oproep is gericht aan initiatieven uit Noord-Holland. Een project kun je aanmelden via www.groenkapitaalnh.nl.

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH