ECO XXI-award voor NH gemeenten

Op maandag 3 december 2012 ontvingen de gemeente Castricum een bronzen award, de gemeenten Heemskerk, Naarden, Velsen en Zandvoort kregen zilver en de gemeente Bussum goud. Hiermee hebben ze een certificering in handen.

De ECO XXI is een stimuleringsprogramma om duurzaamheid op lokaal niveau in kaart te brengen en verbeteringen te stimuleren. De provincie Noord-Holland ondersteunt gemeenten bij deelname aan het programma.

Certificering
Een belangrijk onderdeel van het stimuleringsprogramma is de certificering van een gemeente met de ECO XXI award. De certificering start met een 0-meting op 21 criteria, variërend van hoe gemeenten voorlichting en educatie verzorgen tot omgang met natuur en groen, afvalbeleid, energiebeleid, duurzame mobiliteit, certificering van de eigen bedrijfsvoering, geluid en luchtkwaliteit.

Een onafhankelijke jury van vooraanstaande experts op het gebied van duurzaamheid beoordeelt de 0-meting. Bij voldoende resultaat krijgt de gemeente de ECO XXI award voor de resultaten: brons, zilver of goud.

De gemeenten scoorden over goed op:

  • Ruimtelijk beleid (behoud van groene gebieden, gecontroleerdeverstedelijking)
  • Communicatie en beschikbaar stellen van informatie aan inwoners en campagnes (de meeste zijn deelnemer aan de Millenniumgemeenten campagne)
  • Lokaal energiebeleid
  • Stimuleren van duurzaam toerisme
  • Ook drinkwaterkwaliteit en behandeling afvalwater is op orde

Verbeteringen zijn voor sommige gemeenten nog mogelijk in het afvalbeleid, stimuleren van duurzame mobiliteit, structurele aanpak van natuur- en milieueducatie op scholen en het lokaal beschermen van natuurgebieden bij calamiteiten. Op die manier kunnen ze op termijn ook in aanmerking komen voor een award in een hogere klasse.

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH