TexelEnergie wint Koning Willem I Plaquette 2014

Drie bedrijven kregen op 13 mei 2014 een Koning Willem I Prijs uitgereikt, waaronder de Coöperatie TexelEnergie. Dit bedrijf ontving een Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap uit handen van Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting. De presentatie van de avond lag in handen van Ivo Niehe, waarbij ruim 300 mensen aanwezig waren.

Het Rotterdamse MKB bedrijf KOTUG International B.V. en groot bedrijf FrieslandCampina ontvingen de Koning Willen I Prijs tijdens de uitreikingsavond bij De Nederlandsche Bank in Amsterdam. De winnaars werden tijdens de uitreiking geroemd om hun durf, daadkracht, doorzettingsvermogen. 

De Koning Willem I Prijs en de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap worden eenmaal in de twee jaar uitgereikt door de Koning Willem I Stichting.

Juryrapporten

Coöperatie TexelEnergie U.A. 
TexelEnergie is een inspirerend voorbeeld van de participatiesamenleving waarin burgers meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en de omgeving. TexelEnergie onderscheidt zich als koploper van andere lokale energie-coöperaties in omvang, groei, winstgevendheid en continuïteit. 

Koninklijke FrieslandCampina N.V. 
Het Bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor het  integrale ketenmanagement van de onderneming, coöperatie en leden-melkveehouders  dat door haar unieke vormgeving aan de basis ligt van de successen van FrieslandCampina als geheel. 
 
KOTUG International B.V. 
KOTUG is doordrenkt met Rotterdamse daadkracht en neemt haar vooraanstaande positie mede in op basis van de technisch innovatie die binnen de onderneming plaats  vindt. Het Bestuur van de Koning Willem I Stichting spreekt bijzondere waardering uit voor KOTUG voor de wijze waarop Hollands Glorie 2.0 wordt gerealiseerd. 


Foto: vlnr Brendan de Graaf (Coöperatie TexeEnergie U.A., Ard-Jan Kooren (Kotug International B.V.), Drs. Cees ’t Hart (Koninklijke FrieslandCampina N.V.), Hare Majesteit Koningin Máxima en dhr. Prof. dr. K.H.W. Knot (President van de Nederlandsche Bank en Voorzitter van de Koning Willem I Stichting), | Fotograaf: Maarten Huisman

Koning Willem I Stichting 

De stichting is in 1958 in het leven geroepen door De Nederlandsche Bank NV en een aantal, aan het bedrijfsleven gelieerde, organisaties. Sinds dat jaar kent de Stichting prijzen en plaquettes voor onderscheidend ondernemerschap toe. De Koning Willem I Stichting heeft als doelstelling de nationale economie van impulsen te voorzien en daarmee het aanzien van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten. In het bestuur zijn o.a. vertegenwoordigd: De Nederlandsche Bank N.V., Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNO-NCW, MKB-Nederland, NIVE, Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel (De Maatschappij), Instituut Nederlandse Kwaliteit, TNO, Kamer van Koophandel Nederland, Koninklijk Instituut van Ingenieurs en De Nederlandse Staatsloterij. Voor meer informatie zie www.kw1prijs.nl.

logo rabobank foundingpartner DOinNWH